دوره MSRT

این آزمون برای کسانی که زبان اصلی‌ آن‌ها انگلیسی نیست و به منظور ارائه به دانشگاه‌های ایران طراحی شده است. این آزمون فاقد بخش نوشتاری است. آزمون MSRT توسط وزارت علوم برگزار می‌شود، در ادامه به ساختار آزمون MSRT اشاره شده است. آزمون MSRT شامل ۱۰۰ سوال که به 3 قسمت تقسیم می شود:

قسمت شنیداری: قسمت شنیداری شامل 30 تست می شود که با استفاده از مکالمه های کوتاه و بلند، همچنین سوالات شفاهی درک مطلب، توانایی دانش‌پذیران در مهارت شنیداری سنجیده می‌شود. زمانی که برای پاسخگویی به این بخش در نظر گرفته شده است، بین 30 تا 35 دقیقه است. دفترچه‌ای که مرتبط به مهارت شنیداری می‌باشد به صورت مجزا از دفترچه‌های سایر بخش‌ها توزیع می شود.

قسمت گرامر و ساختار زبان: این قسمت از 30 سوال تشکیل شده است که نیمی از آن‌ها ساختار جمله  (Structure) را مورد سوال قرار می‌دهد و نیمی دیگر مربوط به نوشتن عبارت (Written Expression) می شود. 45 دقیقه زمان برای این قسمت نیاز است.

مهارت خواندن: چهار متن در این قسمت وجود دارد و برای هر متن، 10 سوال طرح شده است. زمان مورد نیاز برای پاسخ‌گویی به این قسمت 50 دقیقه می باشد.

دوره MSRT (حضوری)

این دوره به صورت ورکشاپ برگزار می شود.

ساعت دوره: 50 ساعت آموزشی

دوره MSRT (آنلاین)

این دوره به صورت ورکشاپ برگزار می‌شود.

ساعت دوره: 60 ساعت آموزشی