دوره TOEFL (حضوری)
همان طور که می‌دانید آزمون تافل جزء اولین و معتبرترین آزمون‌های جهانی است که به منظور اقامت و ادامه تحصیل در کشورهای انگلیسی زبان برگزار می‌شود. دوره آموزشی تافل (TOEFL) نیز در واقع به منظور آمادگی افرادی که متقاضی شرکت در آزمون تافل هستند در مراکز و آموزشگاه‌های معتبر سراسر دنیا به ویژه در ایران برگزار می‌شود.
با توجه به اینکه زبان‌آموزان در زمینه یادگیری زبان انگلیسی بیشتر در بخش‌های شنیداری و نگارش مشکل دارند، و علت آن هم آشنایی کمتر آنها با این دو مهارت است. در دوره‌های آموزشی تافل سعی می‌شود زبان‌آموزان بتوانند به تسلط کامل در این دو حوزه برسند.
این دوره به صورت ورکشاپ‌هایی برای تقویت هر چهار مهارت خواندن، نوشتن، شنیداری و گفتاری برگزار می‌شود.
ساعت دوره: 80 ساعت آموزشی

دوره TOEFL (مجازی)
این دوره به صورت ورکشاپ‌هایی برای تقویت هر چهار مهارت خواندن، نوشتن، شنیداری و گفتاری برگزار می‌شود.
ساعت دوره: 60 ساعت آموزشی