دوره Grammar

استفاده صحیح از گرامر در مهارت‌های زبان انگلیسی یکی از چالش­های زبان آموزان ایرانی است. با اینکه بسیاری از آن­ها به قواعد تسلط نسبی دارند و به ساختارهای قواعد آگاه هستند، نمی‌توانند از آن­ها به درستی استفاده کنند. بدین منظور تاکید این دوره نیز بر روی پیشرفت مهارت مکالمه و مهارت نگارش است و به پیشرفت هرچه سریعتر زبان‌آموزان کمک می کند..

این دوره به زبان آموزان بسیاری کمک می‌کند. از جمله:

  • زبان‌آموزانی که قصد تصحیح ایرادات مکالمه خود را دارند.
  • زبان‌آموزانی که در نوشتن متن یا مهارت نوشتاری مشکل ساختاری دارند.
  • زبان‌آموزانی که قصد شرکت در آزمون­های بین­المللی و غیره را دارند.

این دوره به صورت ورکشاپ برگزار می شود

طول مدت دوره: ترم شامل12 جلسه آموزشی است.

ساعت دوره: 36 ساعت آموزشی