معرفی کارگاه آموزشی زبان انگلیسی بازرگانی تجاری

کارگاه آموزشی زبان انگلیسی بازرگانی و تجاری به منظور ارتقای مهارت و دانش مدیران، کارشناسان و تمام متقاضیان کار در شرکت­های بین‌المللی داخل و خارج از کشور مناسب است. این کارگاه‌ها فعالیت‌های متنوعی از جمله آموزش هرکدام از مهارت‌های نامبرده، فعالیت‌های گروهی با توجه به مهارت آموزشی آن روز شامل است.

این کارگاها در 4 جلسه جداگانه، با موضاعات مختلف برگزار می­شود.

روز اول: مهارت های ارائه کارآمد (Effective Presentation Techniques)

در این روز پس از معرفی کلی موضوعات، شرکت‌کنندگان می‌آموزند که چگونه خود و دیگران را در یک جلسه و یا دورهمی کاری معرفی کنند، چگونه گفت‌وگو را شروع کرده و توانایی برقراری ارتباط داشته باشند. همچنین در روز اول شرکت‌کنندگان یاد می‌گیرند که چگونه خود را به‌عنوان یک عضو از یک شرکت بازرگانی، شرکت و محصول قابل ارائه در شرکت را معرفی کنند. در اخر روز، شرکت‌کنندگان در یک فعالیت گروهی تمامی آموخته‌های آن روز در گروه‌های چند نفره تمرین کنند.

روز دوم: الفبای اصولی شغل یابی در شرکت های بین المللی داخل و خارج

(A to Z of finding a new job in an International companies)

در این روز شرکت‌کنندگان با چگونگی نوشتن رزومه و پیدا کردن موقعیت‌های شغلی مرتبط آشنا می‌شوند. در این روز شرکت‌کنندگان با مهارت‌های مصاحبه به‌طور کامل آشنا می‌شوند.

روز سوم: راهنمای پیشبرد بحث بازرگانی و تجاری (Guidelines for leading a discussion)

در سومین روز از برگزاری کارگاه، شرکت‌کنندگان با مهارت‌های ضروری برای پیشبرد بحث‌های تجاری و بازرگانی آشنا‌ می‌شوند و می‌آموزند که در حین بروز یک مشکل در روند کار به بهترین شکل عمل کنند، درست‌ترین تصمیم را بگیرند، و نسبت به تجزیه و تحلیل آن و ارائه راه حل مناسب اقدام کنند. در آخر روز، شرکت‌کنندگان در یک فعالیت گروهی تمامی آموخته‌های آن روز در گروه‌های چند نفره تمرین کنند.

روز چهارم: چگونگی انجام مذاکره موثر (How to negotiate effectively)

در این روز شرکت‌کنندگان روش‌های کاربردی برای انجام مذاکرات را می‌آموزند، همچنین آن‌ها یادمی‌گیرند که در روند انجام مذاکره تصمیم‌گیری کنند، چگونه نظر موافق یا مخالف خود را نسبت به یک موضوع بیان کنند. در آخر روز، شرکت‌کنندگان در یک فعالیت گروهی تمامی آموخته‌های آن روز در گروه‌های چند نفره تمرین کنند.